Súťažná otázka 3

Sledujte ukážky z cyklu Požičaná planéta - film "Kráľovná Karpát" a odpovedzte na nasledujúce otázky:

3. Ako sa volá skala, po ktorej zostala šesť metrová jama v rieke? (Meno rieky nemôžeme spomenúť)

JozefovaMarkovaMatejova

© 2011-2018 dive2000.eu - všetky práva vyhradené.