Súťažná otázka 2

Sledujte ukážky z cyklu Požičaná planéta - film "Kráľovná Karpát" a odpovedzte na nasledujúce otázky:

2. Ktorý živočích je "hlavným predstaviteľom" filmu Kráľovná Karpát"?

Medveď hnedýPstruh potočnýHlavátka podunajská

© 2011-2018 dive2000.eu - všetky práva vyhradené.