Súťažná otázka 18

18. Ktoré zo suchozemských zvierat je najbližším príbuzným dugonga?

slonhrochkrava

© 2011-2018 dive2000.eu - všetky práva vyhradené.