Súťažná otázka 17

17. Čo robia chobotnice v závere ukážky Posledné stretnutie č.2?

fajčia šišuloviapária sa

© 2011-2018 dive2000.eu - všetky práva vyhradené.