Súťažná otázka 14

14. Koľko obyvateľov žije v mexickom štáte Baja California Sur?

asi 2milasi 1milasi 0,5mil

© 2011-2018 dive2000.eu - všetky práva vyhradené.