Súťažná otázka 13

13. Koľko druhov rýb žije v Cortézovom mori?

8919111014

© 2011-2018 dive2000.eu - všetky práva vyhradené.