Súťažná otázka 1

Sledujte ukážky z cyklu Požičaná planéta - film "Kráľovná Karpát" a odpovedzte na nasledujúce otázky:

1. V ktorej časti Slovenska sa odohráva dej filmu Kráľovná Karpát?

ŠarišOravaLiptov

© 2011-2018 dive2000.eu - všetky práva vyhradené.