Partnerstvo pre planétu

 

Pred našou civilizáciou stojí najdôležitejšia úloha celej histórie ľudstva. Zabezpečiť náš ďalší rozvoj tak, aby bol trvalo udržateľný. Nestačí vymyslieť a vyrobiť stroje, ktoré zaplátajú ozónovú dieru, umožnia recyklovať masy odpadu na súši aj v oceánoch, zachytia nečistoty v ovzduší, zastavia okysľovanie vôd, či ochladia ovzdušie. To by až také zložité nebolo. Tá úloha je oveľa ťažšia, vyžaduje si zmeniť postoje a správanie ľudí.

 

Stojíme pred úlohou vychovať novú generáciu. Múdrejšiu od nás, mentálne vyspelejšiu, pre ktorú nebude najdôležitejším kritériom rozhodovania a konania hromadenie hmotných statkov, ale ochrana všetkých foriem života. Nazvali sme to trvalo udržateľný rozvoj. Jeho dosiahnutie je nesmierne zložitý proces a kľúčovú úlohu v ňom má vzdelávanie a osveta. Projekt „Požičaná planéta“ má ambíciu, k takejto výchove prispieť. Bez podpory najvýznamnejších osobností a ekonomických subjektov sa nám to sotva podarí. Máme záujem o spoluprácu a podporu od našich potápačských druhov, firiem aj občanov. Od všetkých, komu záleží na osude našich detí a nasledujúcich generácií. Pre nich je určené "Partnerstvo pre planétu".

 

Viac o partnerstve pre planétu

 

 

© 2011-2019 dive2000.eu - všetky práva vyhradené.