Staňte sa súčasťou nových dokumentov

 

Požičaná planéta je krásny, ale náročný projekt. Jeho zmyslom je, zrozumiteľnou formou ukázať, ako my ľudia úplne zbytočne strácame kontakt s prírodou a aký to má negatívny dopad na naše postoje a konanie. Ukázať, aké je naivné, ak si namýšľame, že náš technický pokrok nám umožňuje vyčleniť sa z pôsobenia prírodných zákonov a ako hlboko sme klesli, keď prírodu, čím ďalej tým viac, chápeme iba ako zdroj surovín pre našu závratne rastúcu spotrebu. Naša chamtivosť, ľahostajnosť a egoizmus sa stali príčinou toho, že v prírodných ekosystémoch prebiehajú drastické a dramaticky rýchle zmeny a my vytvárame obrovský ekologický dlh, ktorého rast už naša generácia nedokáže zastaviť.

Práve toto sú príčiny, prečo prijala OSN deklaráciu o trvalo udržateľnom rozvoji (TUR). TUR je vlastne návod, ako by sme mali žiť svoj život tak, aby sme našim konaním neohrozovali jeho samotnú podstatu a existenciu budúcich generácií. Je úlohou štátu, aby zabezpečil také vzdelávanie a osvetu, aby sa kritériá TUR premietli do mentálnej výbavy budúcich generácií a aby sa zásadne zmenili kritériá hodnotenia kvality života.

Zodpovednosť je však na nás všetkých. Sme predsa aj rodičia a ak nám záleží na budúcnosti našich detí, musíme im pomôcť pripraviť sa na najťažšiu úlohu, pred akou kedy naša civilizácia stála. Je tak ťažká najmä preto, lebo ľudia musia zmeniť samých seba.

Projektom Požičaná planéta chceme k tomu prispieť. Ukázať ľuďom, naším deťom, zrozumiteľnou formou aké katastrofálne sú dopady nášho vplyvu na prírodné ekosystémy a spoločne sa zamyslieť, čo máme urobiť, aby sme to eliminovali.

Práve preto sme pripravili partnerstvo pre planétu, práve preto máme už teraz spracovaný plán filmovania do roku 2020 (viac o filmárskych safari), kedy plánujeme naplniť ciele projektu Požičaná planéta.

Podporte projekt Požičaná planéta tak, že sa stanete súčasťou jeho dokumentov a príbehov.


 

© 2011-2019 dive2000.eu - všetky práva vyhradené.