Pre firmy a školy

Požičaná planéta pre školy

Propagácia firemnej politiky trvalo udržateľného rozvoja

  • propagácie firemnej politiky trvaloudržateľného rozvoja
  • eventy, teambuildingové akcie
  • prenájom lode
  • prenájom jachty
  • vzdelávacie programy na lodiach, workshopy, jazykové pobyty
  • uvádzanie produktov na trh


Objednávkový formulár

© 2011-2018 dive2000.eu - všetky práva vyhradené.