Požičaná planéta I. je dopísaná

 

Je to úžasný pocit, držať v rukách novú knihu, aj keď je to ešte iba model, ktorý čakajú finálne úpravy textov a grafiky. Všetko závisí od spolupráce s pedagógmi UKF Nitra a škôl zapojených do pilotného projektu "Požičaná planéta pre školy", pretože náš prvoradý záujem je, aby prispeli ku vzdelávaniu mladej generácie. Až po tom príde na rad marketing a rozhodovanie o tom, akú konečnú podobu kniha dostane. Pre mňa je však už novou výzvou Požičaná planéta II.

 

© 2011-2019 dive2000.eu - všetky práva vyhradené.