Požičaná planéta - projekt pre výchovu, vzdelávanie a osvetu o trvalo udržateľnom rozvoji a ochrane životného prostredia

Jedna stará múdrosť vraví: „Našu planétu sme nezdedili od našich otcov, požičali sme si ju od našich detí.“ Bohužiaľ, v tomto duchu si musíme priznať, že my tie naše deti nezmyselne okrádame. Naša civilizácia dosiahla úžasný technický a informačný poktok, ale priepastne za ním zaostáva mentálny vývoj ľudí. Práve to je príčinou, že technický pokrok je neustále zneužívaný a stal sa zbraňou, pomocou ktorej sú prírodné zdroje devastované tak, že nie sú schopné obnovy. Na planéte prebiehajú drastické a dramaticky rýchle zmeny. Denne vytvárame obrovský ekologický dlh, ktorého rast už naša generácia nedokáže zastaviť. Vysporiadať sa stým budú musieť naše deti. My im môžeme iba pomôcť a to tak, že im poskytneme také vzdelanie, aby boli múdrejšie od nás a rozhodujúcim kritériom ich konania nebolo hromadenie hmotných statkov, ale ochrana života a to nie len života ľudského.

Pred dvadsiatimi piatimi rokmi prijala OSN na konferencii v Rio de Janeiro deklaráciu o trvalo udržateľnom rozvoji (TUR). Zjednotená Európa prijala TUR ako svoju horizontálnu prioritu. Tým uznala, že nič nie je dôležitejšie, ako zabezpečiť „taký spôsob rozvoja ľudskej spoločnosti, ktorý dáva do súladu hospodársky a spoločenský pokrok s plnohodnotným zachovaním životného prostredia“. Aj napriek množstvu prijatých opatrení môžeme iba konštatovať, že sme tých 25 rokov premárnili. Ak nám totiž naozaj záleží na ochrane života na našej planéte, nestačí iba prijímať deklarácie a opatrenia. Problém je v tom, že sme začali stavať dom bez základov. Škandály s emisiami u naftových motorov automobiliek sú toho jasným príkladom. Bohužiaľ, takých príkladov je nepreberné množstvo. Klčovanie dažďových pralesov, nekontrolovaný rast spotreby palmového oleja, či obrovské plytvanie s potravinami, keď len na Slovensku končí ročne v odpadkoch 178 kilogramov potravín na každého obyvateľa, atď, atď.

Ochrana životnáho prostredia a plnohodnotné uplatnenie politiky TUR je možné iba vtedy, ak pre ňu získame všeobecnú podporu. Práve to je najdôležitejší krok a jedinou cestou je výchova a vzdelávanie. Keby sme začali realizovať deklaráciu OSN z Ria de Janeiro tak, že by sme ju najskôr zapracovali do systému vzdelávania, mohli sme mať dnes novú generáciu. Namiesto toho iba sledujeme, ako sa  Zem za ten čas závratne zmenila a ospravedlňujeme drancovanie a devastovanie prírodných ekosystémov pomýlenými kritériami kvality života, alebo sa vzájomne klameme a presviedčame samých seba, že to nie je až také zlé. Lenže ono je to oveľa horšie! Väčšinu našej planéty tvorí voda a práve voda nám dnes nastavuje zrkadlo.

Tieto fotografie zobrazujú to isté miesto. Koralovú homolu na útese Ras Mohammed v Červenom mori. Ich vznik delí pätnásť rokov. Tak krátka doba stačila na to, aby boli zničené útesy, ktoré sa vyvíjali pätnásť tisíc rokov. Tieto obrázky sú typickou ukážkou toho, ako sa v súčasnosti menia vodné ekosystémy. Rovnaký obraz skazy vidia aj návštevníci iných kútov sveta. Austrália, Maldivy, Thajsko ... mohol by som vymenovať desiatky krajín a mohol by som písať o mnohých živočíšnych druhoch, či populáciách živočíchov, ktoré sú na pokraji vyhynytia, alebo už vyhynuli.

„Svet ticha“ sme našťastie ešte celkom neovládli, ale práve vodné ekosystémy nám v plnej nahote ukazujú, že spôsob, akým sme sa chopili myšlienky TUR nie je nič iné, iba pokrytectvo. Kým na súši sme sa aspoň ako tak naučili hospodáriť, svetové moria a oceány iba bohapusto drancujeme. Kým súš meníme tisíce rokov a zmeny už ani nevnímame, zmeny vo vode prebiehajú v posledných desaťročiach a my sme svedkami ohromujúcej a závratnou rýchlosťou prebiehajúcej deštrukcie. Deštrukcie, ktorá mení koralové útesy na bezduchú hŕbu vápenca, vodné ekosystémy a vodné živočíchy miznú doslova priamo pred našimi očami a kolíska života na planéte Zem začína pripomínať vyprahnutú púšť. Vo vode vidíme všetky negatívne vplyvy ľudskej činnosti. Rýchly rast ľudskej populácie, ešte rýchlejší rast ľudskej spotreby, drancovanie, globálne zmeny, otepľovanie, okysľovanie, znečisťovanie majú za následok totálny rozvrat. Voda je prostredie, kde možno veľmi názorne dokumentovať všetky aspekty trvalej udržateľnosti.

Dvadsiať rokov dokumentujeme vodné ekosystémy a neustála konfrontácia so smutnou realitou prispela k zrodu projektu "Požičaná planéta". Prichádzame s multimediálnymi dielami, v ktorých sa stretáva dokumentárny film a písaný text a ktoré využívajú OR kódy na prepojenie s digitálnym dátovým úložiskom. Chceme divákom a čitateľom poskytnúť pravdivý obraz o nás samých a priviesť ich k zamysleniu sa nad individuálnou zodpovednosťou každého z nás za globálne problémy. Pretože nedá sa hneď zmeniť svet, každý musí začať sám od seba. Iba tak bude mať naša civilizácia šancu prežiť. Divácky záujem pri televíznom vysielaní dokumentov v RTVS, ale tiež ocenenia (vrátane ceny Grand Prix), ktoré filmy získali na medzinárodných filmových festivaloch, len potvrdzujú, že táto práca má zmysel.

Projekt pozostáva zo 16 krátkych (26 min) dokumentárnych filmov a štyroch multimediálnych diel. (4 filmy na jedno multimediálne dielo, v ktorom formou príbehov približujeme vznik filmov a príslušný aspekt trvalej udržateľnosti, ktorý film prináša). Zvláštne postavenie budú mať v projekte dokumenty "Vek smetí" a "5 minút do konca". Našou ambíciou je, aby projekt našiel využitie najmä vo výchovno – vzdelávacom procese. Práve preto vznikol pilotný projekt „Požičaná planéta pre školy“ a práve preto sme spojili svoje sily s odborníkmi z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorí pripravujú ku každej časti "Odbornú metodickú príručku pre pedagogickú prax". Snažíme sa, aby sa „Požičaná planéta“ stala modernou, komplexnou, učebnou pomôckou, ktorá pomôže pri výchove mladej generácie. Pretože je našou povinnosťou viesť mladých ľudí tak, aby nadobudli úctu k prírode a jej ochranu chápali ako svoju najdôležitejšiu prioritu. Aby sa naučili odolávať tlaku konzumu a odmietli bezbrehú spotrebu vecí, ktoré sú nám často nanič. Aby boli lepší a múdrejší ako my a technický a informačný pokrok, ktorý naša civilizácia dosiahla dokázali využívať a rozvíjať bez toho, aby tým ohrozovali existenciu budúcich generácií. Aby dokázali splatiť ekologický dlh, ktorý im tu zanecháme.

Staňte sa partnermi projektu „Požičaná planéta“

Viac o partnerstve pre planétu

 

© 2011-2018 dive2000.eu - všetky práva vyhradené.