Podporte projekt Požičaná planéta

Jedna stará múdrosť vraví: „Našu planétu sme nezdedili od našich otcov, požičali sme si ju od našich detí.“ No a my tie naše deti nehorázne okrádame. O základ života. O planétu Zem. Dosiahli sme úžasný technický pokrok, ale priepastne za ním zaostáva mentálny vývoj ľudí. Práve preto sa technický pokrok stal strašnou zbraňou, pomocou ktorej sú prírodné zdroje devastované tak, že nie sú schopné obnovy. Denne vytvárame obrovský ekologický dlh a našej planéte hrozí ekologický kolaps.

Pred dvadsiatimi piatimi rokmi prijala OSN na konferencii v Rio de Janeiro deklaráciu o trvalo udržateľnom rozvoji (TUR). Zjednotená Európa prijala TUR ako svoju horizontálnu prioritu. Tým uznala, že nič nie je dôležitejšie, ako zabezpečiť „taký spôsob rozvoja ľudskej spoločnosti, ktorý dáva do súladu hospodársky a spoločenský pokrok s plnohodnotným zachovaním životného prostredia“. Aj napriek množstvu prijatých opatrení musíme konštatovať, že sme tých 25 rokov premárnili. Ak nám totiž naozaj záleží na ochrane života na našej planéte, nestačí iba prijímať deklarácie a opatrenia. Problém je v tom, že sme začali stavať dom bez základov. Škandály s emisiami u naftových motorov automobiliek sú toho jasným príkladom. Bohužiaľ, takých príkladov je nepreberné množstvo. Klčovanie dažďových pralesov, nekontrolovaný rast spotreby palmového oleja, či obrovské plytvanie s potravinami, keď len na Slovensku končí ročne v odpadkoch 178 kilogramov potravín na každého obyvateľa, atď, atď.

Je nesporným faktom, že plnohodnotné uplatnenie politiky TUR je možné iba vtedy, ak pre ňu získame všeobecnú podporu. Práve to je najťažší a najdôležitejší krok. Vyžaduje si totiž zásadne zmeniť naše návyky a predovšetkým otupiť ľudskú chamtivosť, ktorá je stále našou najtypickejšou vlastnosťou. Začiatkom cesty pre uplatnenie princípov trvalo udržateľného rozvoja sa preto nevyhnutne musí stať výchova a vzdelávanie. Keby sme začali realizovať deklaráciu OSN z Ria de Janeiro tak, že by sme ju najskôr zapracovali do systému vzdelávania, mohli sme mať dnes už novú generáciu ľudí. Či už bežných občanov, alebo tých ktorí riadia aj tie najdôležitejšie procesy, teda politikov, či manažérov. Premárnili sme štvrťstoročie a naša Zem sa za ten čas závratne zmenila. Zmeny sa stali súčasťou nášho každodenného života natoľko, že už ich ani nevnímame. Ospravedlňujeme drancovanie prírodných zdrojov pomýlenými kritériami kvality života, alebo sa vzájomne klameme a presviedčame samých seba, že to nie je až také zlé. Lenže ono je to ešte horšie! Väčšinu našej planéty tvorí voda a práve voda nám dnes nastavuje zrkadlo.

Tieto fotografie zobrazujú to isté miesto. Koralovú homolu na útese Ras Mohammed v Červenom mori. Ich vznik delí pätnásť rokov. Tak krátka doba stačila na to, aby boli zničené útesy, ktoré sa vyvíjali pätnásť tisíc rokov. Rovnaký pohľad sa naskytne aj návštevníkom iných kútov sveta. Austrália, Maldivy, Thajsko ... mohol by som vymenovať desiatky krajín a mohol by som písať o mnohých živočíšnych druhoch.

„Svet ticha“ sme našťastie ešte celkom neovládli, ale práve vodné ekosystémy nám v plnej nahote ukazujú, že spôsob, akým sme sa chopili myšlienky TUR nie je nič iné, iba pokrytectvo. Kým na súši sme sa aspoň ako tak naučili hospodáriť, svetové moria a oceány iba bohapusto drancujeme. Kým súš meníme tisíce rokov, zmeny vo vode prebiehajú v priebehu niekoľkých posledných rokov a my sme svedkami ohromujúcej a závratnou rýchlosťou prebiehajúcej deštrukcie. Deštrukcie, ktorá mení koralové útesy na bezduchú hŕbu vápenca, vodné ekosystémy a vodné živočíchy vymierajú doslova priamo pred našimi očami. Kolíska života na planéte Zem začína pripomínať vyprahnutú púšť. Tu sa stretli všetky negatívne vplyvy ľudskej činnosti. Rýchly rast ľudskej populácie, ešte rýchlejší až závratný rast ľudskej spotreby a z toho vyplývajúce globálne zmeny, otepľovanie, okysľovanie, znečisťovanie, drancovanie, majú za následok totálny rozvrat. Voda je prostredie, kde možno veľmi názorne dokumentovať jednotlivé aspekty trvalej udržateľnosti.

Vďaka dvadsiatim rokom stráveným vo vode s kamerou, prichádzame s dokumentárnymi filmami a  štyrmi multimediálnymi dielami „Požičaná planéta“, v ktorých sa stretáva film a písaný text a ktoré využívajú OR kódy na prepojenie s digitálnym dátovým úložiskom. Chceme divákom a čitateľom poskytnúť pravdivý obraz o nás samých a divácky záujem pri televíznom vysielaní dokumentov v RTVS, ale tiež ocenenia (vrátane ceny Grand Prix), ktoré filmy získali na medzinárodných filmových festivaloch, len potvrdzujú, že sa nám to darí.

No nejde o festivalové ceny. Veľkou ambíciou tvorcov je, aby projekt našiel využitie aj vo výchovno – vzdelávacom procese. Práve preto vznikol pilotný projekt „Požičaná planéta pre školy“ a práve preto sme spojili svoje sily s odborníkmi z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Snažíme sa, aby sa „Požičaná planéta“ stala modernou, komplexnou, učebnou pomôckou, ktorá pomôže pri výchove mladej generácie. Pretože je našou povinnosťou viesť mladých ľudí tak, aby nadobudli úctu k prírode a jej ochranu chápali ako svoju najdôležitejšiu prioritu. Aby sa naučili odolávať tlaku konzumu, aby boli pripravení odolať pôsobeniu reklamných mágov, rozpoznali klamlivú reklama a odmietli bezbrehú spotrebu vecí, ktoré sú nám často nanič. Aby boli lepší a múdrejší ako my a technický a informačný pokrok, ktorý naša civilizácia dosiahla dokázali využívať a rozvíjať bez toho, aby tým ohrozovali existenciu budúcich generácií.

Staňte sa súčasťou dokumentárneho cyklu „Požičaná planéta“.

Podporte projekt, ktorého cieľom je prispieť k naplneniu myšlienky trvalo udržateľného rozvoja, s ambíciou stať sa modernou učebnou pomôckou, nadväzujúcou na informatizáciu škôl, ktorá prispeje k environmentálnej výchove na všetkých stupňoch výchovno-vzdelávacieho systému.

Budeme vďační za každú podporu projektu „Požičaná planéta“ a sme pripravení poskytnúť za ňu adekvátne plnenie.

Pre firmy a spoločenské organizácie formou

  • propagácie firemnej politiky trvalo udržateľného rozvoja
  • účasťi na firemných eventoch, autorskými besedami, premietaním filmov
  • team buildingových akcií s využitím potápania
  • workshopov na lodiach a podobne

Formulár pre firemnú podporu

Pre občanov formou:

  • zliav a výhod pri obstarávaní služieb, tovarov a výrobkov z ponuky dive 2000 production, s.r.o.

Formulár pre občiansku podporu

© 2011-2018 dive2000.eu - všetky práva vyhradené.