Partnerstvo pre planétu

Pred našou civilizáciou stojí najdôležitejšia úloha celej histórie ľudstva. Zabezpečiť náš ďalší rozvoj tak, aby bol trvalo udržateľný. Nestačí vymyslieť a vyrobiť stroje, ktoré zaplátajú ozónovú dieru, umožnia recyklovať masy odpadu na súši aj v oceánoch, zachytia nečistoty v ovzduší, zastavia okysľovanie vôd, či ochladia ovzdušie. To by až také zložité nebolo. Tá úloha je oveľa ťažšia, vyžaduje si zmeniť postoje a správanie ľudí.

Stojíme pred úlohou vychovať novú generáciu. Múdrejšiu od nás, mentálne vyspelejšiu, pre ktorú nebude najdôležitejším kritériom rozhodovania a konania hromadenie hmotných statkov, ale ochrana všetkých foriem života. Nazvali sme to trvalo udržateľný rozvoj. Jeho dosiahnutie je nesmierne zložitý proces a kľúčovú úlohu v ňom má vzdelávanie a osveta. Projekt „Požičaná planéta“ má ambíciu, k takejto výchove prispieť. Bez podpory najvýznamnejších osobností a ekonomických subjektov sa nám to sotva podarí. Preto sa obraciame na všetkých, ktorým na tom záleží, s ponukou partnerstva pre planétu.  

Staňte sa partnermi projektu „Požičaná planéta“

Výzman partnerstva

Podpora vzdelávania k ochrane životného prostredia a trvalo udržateľnému rozvoju na základných a stredných školách v SR.

Prínos pre partnerov

 • prezentácia firemnej politiky trvalo udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia
 • účasť pri filmovaní, unikátne filmové záznamy pre firemnú reklamu
 • reklama v titulkoch až 16 dokumentárnych filmov cyklu "Požičaná planéta"
 • reklama v titulkoch filmov "Vek smetí", "5 minút do konca"
 • reklama v multimediálnych dielach "Požičaná planéta"
 • reklama v "Odborných metodických príručkých pre pedagogickú prax Požičaná planéta I-IV"
 • reklama v "Odbornej metodickej príručke pre pedagogickú prax Vek smetí"
 • reklama počas seminárov a vzdelávacích podujátí
 • reklama na internete, webstránky, facebook a pod.
 • workshopoy a teambuildingové podujatia, besedy s autormi, premietanie filmov
 • výcvik a ukážky potápania
 • výchovno-vzdelávacie podujatia pre OZV v školách a obciach, zamerané na hospodárenie s odpadom, triedenie a recykláciu a ďalšie aspekty TUR
 • zľavy a výhody pri obstarávaní služieb, tovarov a výrobkov z ponuky dive 2000 production

Účel podpory projektu

 • produkcia, postprodukcia a prepisy filmov
 • výroba nosičov a distribúcia filmov
 • tvorba a výroba multimediálnych diel
 • tvorba a výroba "Odborných metodických príručiek pre pedagogickú prax"
 • realizácia vzdelávacích seminárov pre pedagógov
 • distribúcia a implementácia projektu do škôl
 • realizácia výchovno-vzdelávacích podujatí pre OZV v školách a obciach
 • budovanie dátového úložiska

Forma partnerstva

Generálny partner projektu

Hlavný partner projektu

Pertner projektu

V prípade záujmu o partnerstvo nás kontaktujte na info@pozicanaplaneta.sk , alebo cez Kontakt

Partneri projektu „Požičaná planéta“:

 

Audiovizuálny fond

Realizáciu filmov z cyklu „Požičaná planéta“ finančne podporil

Realizáciu filmov z cyklu „Požičaná planéta“ finančne podporil

Hlavní partneri projektu

Ness Slovensko, a.s.

Ness Slovensko, a.s.

Partneri projektu

Animagraf

Animagraf

Domcentrum

Domcentrum

Elio

Elio

Nadácia Slovalco

Nadácia Slovalco

Stavorex

Stavorex

Envigeos

Envigeos

Nowas

Nowas

Medialni partneri

Forbes

Forbes

© 2011-2018 dive2000.eu - všetky práva vyhradené.