Partnerstvo pre planétu

Pred našou civilizáciou stojí najdôležitejšia úloha celej histórie ľudstva. Zabezpečiť náš ďalší rozvoj tak, aby bol trvalo udržateľný. Nestačí vymyslieť a vyrobiť stroje, ktoré zaplátajú ozónovú dieru, umožnia recyklovať masy odpadu na súši aj v oceánoch, zachytia nečistoty v ovzduší, zastavia okysľovanie vôd, či ochladia ovzdušie. To by až také zložité nebolo. Tá úloha je oveľa ťažšia, vyžaduje si zmeniť postoje a správanie ľudí.

Stojíme pred úlohou vychovať novú generáciu. Múdrejšiu od nás, mentálne vyspelejšiu, pre ktorú nebude najdôležitejším kritériom rozhodovania a konania hromadenie hmotných statkov, ale ochrana všetkých foriem života. Nazvali sme to trvalo udržateľný rozvoj. Jeho dosiahnutie je nesmierne zložitý proces a kľúčovú úlohu v ňom má vzdelávanie a osveta. Projekt „Požičaná planéta“ má ambíciu, k takejto výchove prispieť. Bez podpory najvýznamnejších osobností a ekonomických subjektov sa nám to sotva podarí. Máme záujem o spoluprácu a podporu od našich potápačských druhov, firiem aj občanov. Od všetkých, komu záleží na osude našich detí a nasledujúcich generácií. Pre nich je určené "partnertsvo pre planétu".

Staňte sa partnermi projektu „Požičaná planéta“

Pre našich potápačských druhov:

Zažívate s nami tie hrozné zmeny, ktoré prebiehajú vo vodných ekosystémoch. Mnohí z Vás už podporili projekt Požičaná planéta. Vlastne každý, kto si u nás robil potápačský kurz, alebo nakúpil potápačskú výbavu. Všetci, ktorí ste sa zúčastnili našich safari, viete, čo je šabrašník, aké sú s ním na cestách peripetie a ako ťažko sa ním prechádza letiskami. Bez Vašej pomoci, často ochoty zmeniť program safari, len aby sme mali väčšiu šancu nafilmovať živočíchov, či udalosti o ktoré nám v danom príbehu išlo, by sme to nedokázali. Svoje meno nájdete v záverečných titulkoch filmov. Ste vzácni ľudia, ktorých človečenstvo umocňuje vzťah a rešpekt k prírode a živočíchom. Práve preto rozširujeme tím spolupracovníkov projektu a prinášame zvýhodnené podmienky pre účasť našich verných potápačských druhov na našich filmárskych safari. Info na jblasko@pozicanaplaneta.sk .

Pre firmy, osobnosti a občanov:

Hľadáme podporu, u všetkých, ktorí to svojou firemnou politikou TUR a ochrany životného prostredia myslia seriózne. U všetkých, ktorí to denne dokazujú svojimi občianskymi postojmi a konaním. Za jej poskytnutie sľubujeme nielen zrealizovať projekt, ale ponúkame celý rad služieb, ktorými sa vieme našim partnerom, donorom, či proste občanom revanšovať. Za každé poskytnuté euro.

 Výzman partnerstva

Podpora vzdelávania a osvety k trvalo udržateľnému rozvoju a  ochrane životného prostredia

Prínos pre partnerov

 • prezentácia firemnej politiky trvalo udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia
 • účasť pri filmovaní, unikátne filmové záznamy pre firemnú reklamu
 • reklama v titulkoch až 16 dokumentárnych filmov cyklu "Požičaná planéta"
 • reklama v titulkoch filmov "Vek smetí", "5 minút do konca"
 • reklama v multimediálnych dielach "Požičaná planéta"
 • reklama v "Odborných metodických príručkých pre pedagogickú prax Požičaná planéta I-IV"
 • reklama v "Odbornej metodickej príručke pre pedagogickú prax Vek smetí"
 • reklama počas seminárov a vzdelávacích podujátí
 • reklama na internete, webstránky, facebook a pod.
 • workshopoy a teambuildingové podujatia, besedy s autormi, premietanie filmov
 • výcvik a ukážky potápania
 • výchovno-vzdelávacie podujatia pre OZV v školách a obciach, zamerané na hospodárenie s odpadom, triedenie a recykláciu a ďalšie aspekty TUR
 • zľavy a výhody pri obstarávaní služieb, tovarov a výrobkov z ponuky dive 2000 production

Účel podpory projektu

 • produkcia, postprodukcia a prepisy filmov
 • výroba nosičov a distribúcia filmov
 • tvorba a výroba multimediálnych diel
 • tvorba a výroba "Odborných metodických príručiek pre pedagogickú prax"
 • realizácia vzdelávacích seminárov pre pedagógov
 • distribúcia a implementácia projektu do škôl
 • realizácia výchovno-vzdelávacích podujatí pre OZV v školách a obciach
 • budovanie dátového úložiska

Forma partnerstva

Generálny partner projektu

Hlavný partner projektu

Pertner projektu

V prípade záujmu o partnerstvo nás kontaktujte na info@pozicanaplaneta.sk , alebo cez Kontakt

Partneri projektu „Požičaná planéta“:

 

Audiovizuálny fond

Realizáciu filmov z cyklu „Požičaná planéta“ finančne podporil

Realizáciu filmov z cyklu „Požičaná planéta“ finančne podporil

Hlavní partneri projektu

Ness Slovensko, a.s.

Ness Slovensko, a.s.

Partneri projektu

Animagraf

Animagraf

Domcentrum

Domcentrum

Elio

Elio

Nadácia Slovalco

Nadácia Slovalco

Stavorex

Stavorex

Envigeos

Envigeos

Nowas

Nowas

Medialni partneri

Forbes

Forbes

© 2011-2018 dive2000.eu - všetky práva vyhradené.