Partnerstvo pre planétu

Pred našou civilizáciou stojí najdôležitejšia úloha celej histórie ľudstva. Zabezpečiť náš ďalší rozvoj tak, aby bol trvalo udržateľný. Nestačí vymyslieť a vyrobiť stroje, ktoré zaplátajú ozónovú dieru, umožnia recyklovať masy odpadu na súši aj v oceánoch, zachytia nečistoty v ovzduší, zastavia okysľovanie vôd, či ochladia ovzdušie. To by až také zložité nebolo. Tá úloha je oveľa ťažšia, vyžaduje si zmeniť postoje a správanie ľudí.

Stojíme pred úlohou vychovať novú generáciu. Múdrejšiu od nás, mentálne vyspelejšiu, pre ktorú nebude najdôležitejším kritériom rozhodovania a konania hromadenie hmotných statkov, ale ochrana všetkých foriem života. Nazvali sme to trvalo udržateľný rozvoj. Jeho dosiahnutie je nesmierne zložitý proces a kľúčovú úlohu v ňom má vzdelávanie a osveta. Projekt „Požičaná planéta“ má ambíciu, k takejto výchove prispieť. Bez podpory najvýznamnejších osobností a ekonomických subjektov sa nám to sotva podarí. Máme záujem o spoluprácu a podporu od našich potápačských druhov, firiem aj občanov. Od všetkých, komu záleží na osude našich detí a nasledujúcich generácií. Pre nich je určené "partnertsvo pre planétu".

Staňte sa partnermi projektu „Požičaná planéta“

Pre našich potápačských druhov:

Zažívate s nami tie hrozné zmeny, ktoré prebiehajú vo vodných ekosystémoch. Mnohí z Vás už podporili projekt Požičaná planéta. Vlastne každý, kto si u nás robil potápačský kurz, alebo nakúpil potápačskú výbavu. Všetci, ktorí ste sa zúčastnili našich safari, viete, čo je šabrašník, aké sú s ním na cestách peripetie a ako ťažko sa ním prechádza letiskami. Bez Vašej pomoci, často ochoty zmeniť program safari, len aby sme mali väčšiu šancu nafilmovať živočíchov, či udalosti o ktoré nám v danom príbehu išlo, by sme to nedokázali. Svoje meno nájdete v záverečných titulkoch filmov. Ste vzácni ľudia, ktorých človečenstvo umocňuje vzťah a rešpekt k prírode a živočíchom. Práve preto rozširujeme tím spolupracovníkov projektu a prinášame zvýhodnené podmienky pre účasť našich verných potápačských druhov na našich filmárskych safari. Info na jblasko@pozicanaplaneta.sk .

Pre firmy, osobnosti a občanov:

Hľadáme podporu, u všetkých, ktorí to svojou firemnou politikou TUR a ochrany životného prostredia myslia seriózne. U všetkých, ktorí to denne dokazujú svojimi občianskymi postojmi a konaním. Za jej poskytnutie sľubujeme nielen zrealizovať projekt, ale ponúkame celý rad služieb, ktorými sa vieme našim partnerom, donorom, či proste občanom revanšovať. Za každé poskytnuté euro.

 Výzman partnerstva

Podpora vzdelávania a osvety k trvalo udržateľnému rozvoju a  ochrane životného prostredia

Prínos pre partnerov

 • prezentácia firemnej politiky trvalo udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia
 • účasť pri filmovaní, unikátne filmové záznamy pre firemnú reklamu
 • reklama v titulkoch až 16 dokumentárnych filmov cyklu "Požičaná planéta"
 • reklama v titulkoch filmov "Vek smetí", "5 minút do konca"
 • reklama v multimediálnych dielach "Požičaná planéta"
 • reklama v "Odborných metodických príručkých pre pedagogickú prax Požičaná planéta I-IV"
 • reklama v "Odbornej metodickej príručke pre pedagogickú prax Vek smetí"
 • reklama počas seminárov a vzdelávacích podujátí
 • reklama na internete, webstránky, facebook a pod.
 • workshopoy a teambuildingové podujatia, besedy s autormi, premietanie filmov
 • výcvik a ukážky potápania
 • výchovno-vzdelávacie podujatia pre OZV v školách a obciach, zamerané na hospodárenie s odpadom, triedenie a recykláciu a ďalšie aspekty TUR
 • zľavy a výhody pri obstarávaní služieb, tovarov a výrobkov z ponuky dive 2000 production

Účel podpory projektu

 • produkcia, postprodukcia a prepisy filmov
 • výroba nosičov a distribúcia filmov
 • tvorba a výroba multimediálnych diel
 • tvorba a výroba "Odborných metodických príručiek pre pedagogickú prax"
 • realizácia vzdelávacích seminárov pre pedagógov
 • distribúcia a implementácia projektu do škôl
 • realizácia výchovno-vzdelávacích podujatí pre OZV v školách a obciach
 • budovanie dátového úložiska

Forma partnerstva

Generálny partner projektu

Hlavný partner projektu

Pertner projektu

V prípade záujmu o partnerstvo nás kontaktujte na info@pozicanaplaneta.sk , alebo cez Kontakt

Partneri projektu „Požičaná planéta“:

 

Audiovizuálny fond

Realizáciu filmov z cyklu „Požičaná planéta“ finančne podporil

Hlavní partneri projektu

Ness Slovensko, a.s.
ENVI - PAK a.s.

Partneri projektu

ELEKOS
Nowas
ENVI-GEOS
RECobal
Nadácia Slovalco
ELLIO
OLO a.s.
Domcentrum

Medialni partneri

Forbes

© 2011-2019 dive2000.eu - všetky práva vyhradené.