O nás

Poskytujeme zážitok. Pomáhame naplniť odvekú túžbu človeka, vznášať sa v priestore, zbaviť sa hmotnej podstaty tela a bezprostredne vnímať divokú prírodu, ktorou voda ešte stále je. Sprostredkovávame dych vyrážajúce stretnutia s unikátnymi živočíchmi a v ich prítomnosti, obklopení miliónmi molekúl vody ponúkame šancu, opäť nájsť inštinkty a zmysly, ktoré sme my ľudia už dávno stratili. Hľadáme pokoru a úctu ku všetkému živému, lebo len tak nás ostatné živočíchy prijmú a my môžeme aspoň na okamih zabudnúť na to, že sme najväčší predátori, ktorí bezohľadne zaberajú celú planétu, pretože sme zabudli na to, že táto planéta nepatrí iba nám.

Nechceme byť iba konzumentmi, nerobíme zájazdy, tvoríme príbehy. Prepisujeme do filmov a textov svedectvá, ktoré podáva voda. Svedectvá o nás ľuďoch. O tom, akí v skutočnosti sme. O našej chamtivosti a egoizme. V ich mene už tisícročia meníme súš a tieto zmeny sa stali samozrejmou súčasťou nášho života natoľko, že už nedokážeme rozlíšiť, čo je dobré a čo je zlé. Vodné ekosystémy však zasiahli vplyvy našej činnosti až v posledných desiatkach rokov. Zmeny sú drastické a dramaticky rýchle. Bohužiaľ, oni sú zdrojom príbehov, ktoré vyústili do projektu „Požičaná planéta“. Aj ním chceme poskytnúť zážitok. Divácky a čitateľský. Ale predovšetkým ním chceme prispieť ku zmene. K naplneniu najťažšej úlohy, pred akou kedy stála naša civilizácia. K zmene postojov a konania ľudí. K tomu, čo sme pomenovali trvalo udržateľný rozvoj.

Jaroslav Blaško

Konateľ spoločnosti dive 2000 production, s.r.o.,

Autor projektu „Požičaná planéta“

Inštruktor potápania:  Instructor Trimix 70 TSA TI70986SK, Advanced EANx Instructor IANTD 4033

Autor kníh „Cesty za tichom“ a pripravovanej edície „Požičaná planéta I.-IV.“

Scenárista, kameraman a režisér filmov, ktoré získali množstvo ocenení na medzinárodných filmových festivaloch, vrátane ceny Grand Prix z MFPP vo Vysokých Tatrách, 6-násobný majster Slovenska v kategóriách fotografia a film z vodného prostredia.

„Všetko sa zmenilo, keď som utekal z mosta v Martine. Bežal som, aby si zástup ľudí, ktorí ma sledoval pri filmovaní, nevšimol, že mi vyhŕkli slzy. V ošiali som volal dcére a kričal som do telefónu: „Máááám to!“ To „TO“ bolo párenie hlavátok podunajských a moment, ako samica zahrabáva mohutným chvostom ikry do štrku na dne. V tej krátkej chvíli boli sústredené tri roky mojich ciest na Oravu a Turiec a nekonečné váľanie sa v mútnej vode. Ešte som celkom nemal v hlave zrovnaný príbeh o Kráľovnej Karpát, ale vedel som, že bez tých úderov chvosta o dno rieky žiadny príbeh nebude. Už mi nešlo o to, dokázať si, že som pod vodou dobrý a schopný nafilmovať aj hlavátku v Orave. Moje ego úplne potlačil príbeh. A nielen ten hlavátkin, ale aj môj. Príbeh o hľadaní zmyslu pre to, čo robím a spôsobu ako vrátim vode to, že ma prijala a poskytla mi toľko úžasných zážitkov. Potom prišla Tonga a po hodine a pol, čo som strávil s pätnásť metrovou matkou a trojmetrovým mláďaťom vráskavca dlhoplutvého, som klesol v člne na kolená a ukryl som si tvár v dlaniach. To bolo druhý krát, čo ma voda dostala natoľko, že som mal čo robiť, aby som ovládol emócie. Opäť som raz zažil okamihy, keď divoké živočíchy vyslyšali ľudskú túžbu po stretnutí a navyše som zavŕšil ďalšiu, viac ako dvojročnú púť za príbehom, ktorý napokon dostal názov „Plač veľrýb“. Mal som pred očami, ako harpúny jedna za druhou prenikajú do tela guľohlavca v Indonézskej Lamalere, porciovanie vorvaňovcov severských v japonskej Wade a vedel som, že to čo dodá filmu pozitívnu emóciu, mám práve v kamere. Že všetky tie strasti, ktoré som pri jeho realizácii podstúpil, neboli márne. Tam, v čarovných zákutiach rieky Orava a pod južným krížom v polynézskej Tonge, sa zrodila „Požičaná planéta“."

"Nie je vôbec jednoduché starať sa o klientov a popritom sa stresovať, či dokážem živočícha, ktorého chcem filmovať, dostať pred kameru. Našťastie ma väčšinou nesprevádzajú klienti, ale priatelia. Moji potápačskí druhovia, ktorí mi nezištne pomáhajú v každej situácii. Aj vďaka nim sme sa dostali do fázy, že reálne môžeme napĺňať poslanie projektu „Požičaná planéta“."

 

 

© 2011-2019 dive2000.eu - všetky práva vyhradené.