Požičaná planéta hosťom filmového festivalu Olománia

Veľmi rád chodím medzi deti, pretože v nich vidím nádej. O to radšej som bol medzi deťmi, ktoré získali ocenenia za prácu a výsledky v triedení odpadu. Sú príkladom nielen pre svojich rovestníkov, ale aj pre nás "dospelákov". Patrí im poďakovanie a naše uznanie.

Jaroslav Blaško

© 2011-2019 dive2000.eu - všetky práva vyhradené.