Multimediálne diela "Požičaná planéta I - IV"

„Požičaná planéta“ prináša zamyslenie, poznanie a nástroj pre moderný výchovno-vzdelávací proces.

Ľudstvo dosiahlo úžasný technický pokrok. Fatálne však za ním zaostáva mentálny vývoj ľudí. Ovláda nás chamtivosť a prírodu devastujeme tak, že zanikajú celé ekosystémy. Naša planéta zomiera. Ak ju chceme zachrániť, základným kameňom výchovy by sa mala stať ochrana životného prostredia a idea trvalo udržateľného rozvoja.„Požičaná planéta“ má ambíciu k takejto výchove prispieť. Práve preto pripravujeme multimediálne diela "Požičaná planéta". Súčasťou každej knihy sú štyri dokumentárne filmy, zamerané na ochranu životného prostredia a jednotlivé aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Atraktívne filmové scény a pútavé rozprávanie vedie divákov a čitateľov k zamysleniu nad ich osobnou zodpovednosťou za smerovanie našej civilizácie.

 

© 2011-2018 dive2000.eu - všetky práva vyhradené.