Prirodzený výber

Hlavná téma: Ochrana a zachovanie svetového prírodného dedičstva.

Rozmanitosť prírody Galapág bola podnetom pre Charlesa Darvina pri teórii prirodzeného výberu. Pre narastajúci turizmus a nadmerný rybolov boli v roku 2007 Galapágy zaradené do zoznamu ohrozených území UNESCO. Napriek tomu rastie počet obyvateľov, rozmáha sa turistický ruch a vďaka novým reštauráciám prekvitá rybolov a ostrovy devastujú hospodárske zvieratá. V roku 2010 Galapágy na základe „úsilia“ ekvádorskej vlády z tohto zoznamu vyraďujú. Opäť sa vynára problém, že ak krajina vlastniaca unikátne svetové dedičstvo nekoná v záujme jeho maximálnej ochrany, svetové spoločenstvo nemá žiadne možnosti riešenia.

 

 


© 2011-2019 dive2000.eu - všetky práva vyhradené.