Inštinkt

Hlavná téma: Rešpektovanie životných podmienok živočíchov.

Ľudia veľmi intenzívne zaberajú a industrializujú celú planétu. Divoko žijúce zvieratá sa musia tejto skutočnosti prispôsobiť. Je zvláštne, že zvieratá, ktorých populácie ľudia zdecimovali, sú schopné vyslyšať ľudskú túžbu po stretnutí. Prečo tulenia aj veľrybia matka dovolia svojim mláďatám priamy kontakt s ľuďmi? Čo im našepkáva ich materinský inštinkt? Cítia že prežitie ich mláďat je závislé od ich vzťahu s ľuďmi? Je možné spoločné súžitie ľudí a divoko žijúcich zvierat?

Realizáciu tohto filmu finančne podporil Audiovizuálny fond

 

 


© 2011-2019 dive2000.eu - všetky práva vyhradené.