Kráľovná Karpát

Hlavná téma: Ochrana životného prostredia.

V slovenských horských riekach žije unikátna ryba - Hlavátka podunajská. Na brehoch slovenských horských riek sa odohráva zápas medzi ochrancami rýb a ochrancami vtákov. Vyústil do stavu, že zabíjanie živočíchov bolo povýšené na metódu ochrany prírody. Súčasný systém ochrany životného prostredia je neúčinný. Nie je schopný zachytiť a vyhodnotiť reálne environmentálne problémy a generovať vhodné opatrenia na nápravu.

Realizáciu tohto filmu finančne podporil Audiovizuálny fond 

Film získal ocenenia:

Grand prix na Medzinárodnom festivale potápačských filmov vo Vysokých Tatrách 2011
1.miesto v kategórii profesionálny film PAF Tachov, Česká republika, 2011
3. miesto na MFPF v Belehrade, Srbsko, 2011
3. miesto na SCUBACAM v Bratislave, SK, 2011

 


© 2011-2019 dive2000.eu - všetky práva vyhradené.