„Našu planétu sme
nezdedili od našich otcov,
požičali sme si ju
od našich detí.“

Projekt Požičaná planéta

Najdôležitejšou úlohou našej civilizácie je zabezpečiť svoj rozvoj tak, aby bol trvalo udržateľný. Aby sme súčasne s ním dokázali reálne chrániť životné prostredie a biodiverzitu. Je to nesmierne ťažká úloha, pretože jej naplnenie si vyžaduje zmenu postojov ľudí. Zmenu, ktorá pomôže eliminovať obrovský ekologický dlh, ktorý tu po nás zostane a s ktorým už naša generácie nedokáže nič urobiť. Jeho odstránenie zostane na pleciach našich detí a my im môžeme pomôcť iba tak, že im dokážeme zruzumiteľným spôsobom vysvetliť, ako majú žiť svoj život tak, aby ním neohrozovali existenciu budúcich generácií. Viac o projekte

Multimediálne diela

Partnerstvo pre planétu

Staňte sa súčasťou dokumentárnych filmov

Dokončili sme Požičaná planéta I.

© 2011-2019 dive2000.eu - všetky práva vyhradené.