„Našu planétu sme
nezdedili od našich otcov,
požičali sme si ju
od našich detí.“

Partnerstvo pre planétu

Projekt "Požičaná planéta"

Pripravujeme

Hľadanie strateného sveta

Potápanie je jednou z mála činností, pri ktorej technický pokrok vracia ľudí späť do lona divokej prírody....  

Vek smetí

Novodobý mor odpadu sa šíri celou planétou a zahŕňa v sebe hneď niekoľko aspektov trvalo udržateľného rozvoja ...

5 minút do Konca

Voda nám nastavuje zrkadlo a je na nás, či sa v ňom spoznáme, či si dokážeme pripustiť, že cez príbeh o vode sa vlastne dívame na seba...

© 2011-2018 dive2000.eu - všetky práva vyhradené.