„Našu planétu sme
nezdedili od našich otcov,
požičali sme si ju
od našich detí.“

Projekt Požičaná planéta

Najdôležitejšou úlohou našej civilizácie je zabezpečiť svoj rozvoj tak, aby bol trvalo udržateľný. Aby sme súčasne s ním dokázali reálne chrániť životné prostredie a biodiverzitu. Táto úloha je o to ťažšia, že jej naplnenie si vyžaduje zmenu postojov ľudí. To môžeme dosiahnuť iba tým, že im dokážeme zruzumiteľným spôsobom vysvetliť, ako žiť život, aby sme ním neohrozovali existenciu budúcich generácií. Viac o projekte

Staňte sa súčasťou unikátnych filmových príbehov

Hľadanie strateného sveta

Potápanie je jednou z mála činností, pri ktorej technický pokrok vracia ľudí späť do lona divokej prírody....  

Vek smetí

Novodobý mor odpadu sa šíri celou planétou a zahŕňa v sebe hneď niekoľko aspektov trvalo udržateľného rozvoja ...

5 minút do Konca

Voda nám nastavuje zrkadlo a je na nás, či sa v ňom spoznáme, či si dokážeme pripustiť, že cez príbeh o vode sa vlastne dívame na seba...

© 2011-2018 dive2000.eu - všetky práva vyhradené.